HotelEger3

Balvany

royal2015

ogh

Adatkezelési nyilatkozat

1. Adatkezelő

Adatkezelő a Menedzserképző Központ és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 10/a A épület 7/8.

Adószám: 24082235-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-989621

Képviselő: Ács Nóra Annamária ügyvezető igazgató, tulajdonos

Tel./fax: + 36 1 872 2187

Mobil: + 36 70 264 3146

E-mail: acs.nora@menedzserkepzokozpont.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-121723/2017.

(a továbbiakban Adatkezelő)

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, időtartama

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Az Adatkezelő az Ügyfél által megadott adatokat célhoz kötött formában tárolja és kezeli. Az Ügyfél az Adatkezelő weboldalán történő, képzésre történő regisztrációval, valamint hírlevélre való feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Adatkezelő felhasználhassa hírlevél küldésére. Ezen tevékenységek során megadott e-mail címeket, az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, az Ügyfél azonosítására, a kapcsolattartásra, valamint hírlevél megküldésére használja fel az Adatkezelő.  

Az adatok kezelése a képzésekre történő regisztrációval, vagy a hírlevélre történő feliratkozással kezdődik és az adatok törléséig tart. Az adatok megváltoztatását az Ügyfél bármikor kérvényezheti, emellett az Ügyfél a hírlevélről bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat. Ez történhet a hírlevélben található leiratkozási linkre történő egy kattintással, emellett kérvényezheti azt az Adatkezelőnek küldött e-mailben is. Leiratkozás esetén az adatokat az Adatkezelő a lehető leghamarabb, de legkésőbb 15 napon belül törli.

Az Ügyfél által megadott telefonszámok kapcsolattartási célokra alkalmazandók.

Az ügyféladatokat számítástechnikai eszközökön végrehajtott feldolgozással kezeljük. Az oldal megtekintése során technikai okokból rögzítésre kerülnek egyes adatok. A kezelt adatok: a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a felhasználó által használt böngésző, és az operációs rendszer típusa, a felhasználó IP címe. Az adatkezelés célja kizárólag statisztikák készítése, valamint a szolgáltatási igénybevételét biztosítja. Ezen adatok azonosítására nem alkalmasak, egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze az Adatkezelő.

Az Adatkezelő weboldala a látogatottsági és webanalitikai adatok megszerzésére a Google Analyticset - a Google Inc. adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el; az Ügyfél hozzájárul, hogy az Adatkezelő weboldalának használatával az adatait a Google Inc. feldolgozza és tárolja - és a saját, oldalba épített statisztikai mérőjét veszi igénybe.

Az Adatkezelő az adatokat egyéb célra nem használhatja fel, azokat harmadik félnek - kivéve ha a törvény erre kötelezi az Adatkezelőt - nem adhatja ki, kivéve az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén. Az Adatkezelő az adatokat nem vizsgálja felül, a megadott adatokért az Ügyfél felel.

Az Adatkezelő adatkezelési jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. Ezen hozzájárulást jelen szabályzat előzetes megismerésével, valamint ráutaló magatartásával - vagyis az adott felületeken lévő jelölőnégyzetek kipipálásával, mellyel önkéntes hozzájárulását adva a reklámtartalmú levelek fogadására -, továbbá az Adatkezelő weboldalának használatával adja meg.

Az Adatkezelő weboldalán történő látogatások során cookie-kat küldünk az Ügyfél felhasználói eszközére, azáltal az Ügyfél böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.

3. Hozzáférés az adatokhoz, adattovábbítás, adatfeldolgozók

Az ügyféladatok megismerésére az Adatkezelő munkatársai jogosultak, mely információkat harmadik fél részére nem adják át.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő egyéb szolgáltatói (rendszerüzemeltető, könyvelő, egyéb szolgáltatók) is, akik az Adatkezelő szolgáltatásait közvetlenül támogatják. Az Adatkezelő a megbízott szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem tehető felelőssé.

4. A felhasználók jogai

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen.

Az Ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelő munkatársához fordulhat a következő elérhetőségeken:

Képviselő: Ács Nóra Annamária ügyvezető igazgató, tulajdonos

Tel./fax: + 36 1 872 2187

Mobil: + 36 70 264 3146

E-mail: acs.nora@menedzserkepzokozpont.hu

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a felhasználó úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, az adatkezelő mindent megtesz a jogsértés kivizsgálása, orvoslása érdekében. Az érintettek igényeiket polgári perben is érvényesíthetik, valamint fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

6. Egyéb

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót megváltoztassa, ha azt a honlap működtetése szükségessé teszi. A változásokat az adatkezelő legkésőbb azok hatályba lépését megelőzi nyolc napon belül közzéteszi a honlapon.